reference
stezek, které už vedou

Naučná stezka v Písku

Rozhodli jsme se vytvořit stezku, která zábavnou formou ukáže, co všechno les poskytuje, jak generace lesníků v lese hospodaří, získává dřevo jako obnovitelnou surovinu a přitom zachovává ekologickou rovnováhu. Lesní svět ji zpracoval vtipnými kresbami a množstvím zajímavých prvků. Hodnocena je velmi kladně lesními pedagogy, dětmi i veřejností.“
Martina Skřivanová, Lesy města Písku s.r.o.

Kde jinde se učit o přírodě
než pod širým nebem

Přírodovědná naučná stezka je ideální způsob, jak seznámit návštěvníky
vašeho kraje se zajímavými druhy rostlin a živočichů, kteří u vás žijí.
Přitom může být daleko zábavnější než jen obyčejné informační tabule.

Jak spolu naučnou stezku postavíme?
šelma

Téma stezky

Společně zvolíme téma stezky. Můžeme se zaměřit např. na místní faunu, flóru nebo geologické zajímavosti.

Umístění

Probereme, zda bude stezka kopírovat turistické trasy. Řekneme si, v čem je daná lokalita unikátní a jak s tím budeme při tvorbě stezky pracovat.

tabule

Rozpočet

Kolik peněz chcete do stezky investovat? Podle toho zvolíme celkový počet zastavení.

Prvky

Vybereme konkrétní prvky, které na stezku umístíme. Může jít o naučné tabule, hry nebo sportovní pomůcky.

Nosorožík kapucínek
načítám

Ilustrace

Všechny prvky upravíme na míru tématu a lokalitě stezky. Vybírat můžete z obrovského množství ilustrací.

Mobilní aplikace

Jak stezku ještě víc oživit? Opatříme ji QR kódy k mobilní aplikaci Les poznání. Ta obsahuje zvuky zvířat a další zajímavosti.

šelma

Výroba

Až se shodneme na konečné podobě stezky, pustíme se do výroby a hotové prvky vám dodáme do 6 týdnů.

Instalace

Nakonec se dohodneme na instalaci hotových prvků ve vybrané lokalitě.