reference
stezek, které už vedou

Naučná stezka v Zelenovském údolí

Chtěli jsme vybudovat něco, co děti i rodiče provede místní přírodou bez naší přítomnosti a co je zaujme.  Sháněli jsme někoho, kdo by nám dodal stezku kompletně, včetně grafiky i stojanů. Spolupráce s Lesním světem byla bezproblémová. Lidé si stezku velice chválí a návštěvnost přírodního parku Zelenov se téměř zdvojnásobila.“
Ing. Josef Forst
Domažlické městské lesy spol. s r. o.

Kde jinde se učit o přírodě
než pod širým nebem

Přírodovědná naučná stezka je ideální způsob, jak seznámit návštěvníky
vašeho kraje se zajímavými druhy rostlin a živočichů, kteří u vás žijí.
Přitom může být daleko zábavnější než jen obyčejné informační tabule.

Jak spolu naučnou stezku postavíme?
šelma

Téma stezky

Společně zvolíme téma stezky. Můžeme se zaměřit např. na místní faunu, flóru nebo geologické zajímavosti.

Umístění

Probereme, zda bude stezka kopírovat turistické trasy. Řekneme si, v čem je daná lokalita unikátní a jak s tím budeme při tvorbě stezky pracovat.

tabule

Rozpočet

Kolik peněz chcete do stezky investovat? Podle toho zvolíme celkový počet zastavení.

Prvky

Vybereme konkrétní prvky, které na stezku umístíme. Může jít o naučné tabule, hry nebo sportovní pomůcky.

Nosorožík kapucínek
načítám

Ilustrace

Všechny prvky upravíme na míru tématu a lokalitě stezky. Vybírat můžete z obrovského množství ilustrací.

Mobilní aplikace

Jak stezku ještě víc oživit? Opatříme ji QR kódy k mobilní aplikaci Lesní svět. Ta obsahuje zvuky zvířat a další zajímavosti.

šelma

Výroba

Až se shodneme na konečné podobě stezky, pustíme se do výroby a hotové prvky vám dodáme do 6 týdnů.

Instalace

Nakonec se dohodneme na instalaci hotových prvků ve vybrané lokalitě.